Witamy w Polskim Centrum Medycznym w Hadze

Centrum przyjmuje : w weekendy
  Rejestracja Telefoniczna : +31 628 741 004 - od godz 11 do 18

NAJBLIŻSZY GRAFIK LEKARZY : DERMATOLOG DR N MED LUIZA MAREK-JÓZEFOWICZ 19.01 W HADZE ORAZ 20.01 W EINDHOVEN ! INTERNISTA DR KRZYSZTOF CHYREK 19.01 W HADZE ORAZ 20.01 W EINDHOVEN ! GINEKOLOG DR N MED BARBARA BLICHARCZYK 19.01 W HADZE ORAZ 20.01 W EINDHOVEN ! GASTROLOG DR N MED WIESŁAW ŻELAZEK 26.01 W HADZE ! ORTOPEDA DR N MED KRZYSZTOF CIECHAN 26.01 W HADZE ORAZ 27.01 W EINDHOVEN ! GINEKOLOG DR ARKADIUSZ KUCHAREK 26.01 W HADZE ORAZ 27.01 W EINDHOVEN ! REJESTRACJA TELEFONICZNA W JĘZ POLSKIM POD NR : 0628 741 004, CZYNNA 7 DNI W TYGODNIU OD 11 DO 18-TEJ GODZ ! AKCEPTUJEMY PŁATNOŚCI KARTĄ !

Z ostatniej chwili

Zajęcia terapeutyczne – mgr Miletta Killam

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w Hadze

Zajęcia terapeutyczne w Hadze z elementami arteterapii.

Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkoły podstawowej/gimnazjum.
Zajęcia składają się z 3 głównych bloków tematycznych, które można dowolnie
rozbudowywać w miarę potrzeby:

• Ja i mój świat – zajęcia w ramach tego bloku mają uczyć rozpoznawania
wzajemnych relacji pomiędzy dzieckiem i jego najbliższym otoczeniem,
rozpoznawania własnych i cudzych uczuć oraz sposobów ich wyrażania,
dostrzegania swoich mocnych stron, a także rozpoznawania podobieństw i różnic
między ludźmi i określania swojego miejsca w świecie.

• Złość, gniew, radość, smutek – ogromny świat emocji. Ten blok zajmuje się
przedstawieniem spektrum emocji i nauką rozpoznawania ich u siebie oraz
innych. W ramach tego bloku dzieci uczą się w jaki sposób rozpoznać i
kontrolować swoje emocje oraz sposobu ich ekspresji. Szczególny nacisk
położony jest tu na kwestię agresji i jej opanowywania.

• Sposoby porozumiewania – grupa jest specyficznym tworem, w którym zachodzą
określone procesy. Często grupa jest induktorem konfliktów wynikających z
różnorodności poszczególnych jej członków. W tym bloku nacisk położony jest
na naukę komunikacji między członkami grupy i rozwiązywania konfliktów.

Zajęcia mają uczyć dzieci współpracy i dostrzeżenia wkładu każdego członka grupy z poszanowaniem indywidualności. Sprzyja to rozwojowi kreatywnych sposobów współdziałania.
Głowne walory arteterapii:
a. podnosi samowiedzę dziecka ćwiczy w bezpiecznych warunkach zachowania i reakcje – uznane za prawidłowe
b. uczy zachowań grupowych – szczerości otwartości, asertywności, negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów
c. uczy dokonywania analiz problemu, samooceny, wyciągania wniosków
d. ograniczania postaw egocentrycznych i uwrażliwia na potrzeby i postawy rówiesników i opiekunów.

Arteterapia odwołuje się przede wszystkim do wyobraźni dziecka. Zapewnia kontakt ze sztuką na poziomie twórcy nie odbiorcy – poziomie emocjonalnym. Pozwala to dziecku po raz pierwszy w życiu osiągnąć sukces, jakim jest ukończenie dzieła.
Arteterapia to także wspólny taniec, spiew czy muzykowanie. Stwarzają one szansę na budzenie odpowiedzialności za wspólną pracę. Dla dzieci nadpobudliwych często śpiewanie piosenki w zespole jest jedyną okazją dotrwania do końca określonego „dzieła”. Muzykoterapię dzielimy na czynną, podczas której dziecko śpiewa, gra, tańczy i bierną kiedy słucha muzyki. Arteterapia rozwija przede wszystkim zmysły,
poczucie estetyki i kreatywność. Rysunek terapeutyczny wyodrębniany bywa ze względu na jego znaczącą rolę diagnostyczną. O doświadczeniach dziecka, jego stosunku do świata świadczy nie tylko treść rysunku, ale jego geometria, wybór koloru,
intensywność barw czy sposób użycia i odczytania symbolu. Najważniejsza staje się ekspresja a nie jakość pracy.

Terapia zabawą pełni funkcje diagnostyczne dostarcza, bowiem wielu informacji na temat sposobu kontaktu z innymi, przyjmowania ról w grupie, znoszenia porażek. Najważniejsze walory zabawy to podejmowanie jej z wolnego wyboru. Jest ona czynnością samorzutną, wykonywaną tylko dla własnego zadowolenia. Pozwala na oderwanie się od codziennych wymagań, od odpowiedzialności podejmowania decyzji i innych form aktywności koniecznej. Właśnie, dlatego zabawa kierowana powinna być częstą formą zajęć. Odmianą zabawy jest gra zawierająca element rywalizacji. Gry muszą zostać na koniec podsumowane i omówione przez wszystkich uczestników.

Trening interpersonalny jest to również szeroka metoda, z bogatą obudową metodologiczną. Adresowana jest głównie do osób mieszczących się w normie psychicznej. Ważne jest by uczestnicy rozumieli polecenia, pytania i potrafili się znaleźć w sytuacjach zadaniowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt drogą mailową na adres: psycholog@lekarz.nl

lub zadzwoń nr tel: 0634 106 748

 
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com