Czym jest Artetarapia? Na czym polega? Jakie korzyści przynosi artetarapia w rozwoju dziecka?
POSZUKUJEMY OSOBY DO PRACY NA RECEPCJI W ROTTERDAMIE 3 DNI W TYGODNIU W GODZINACH WIECZORNYCH, WYMAGANA JEST ZNAJOMOŚĆ JĘZ. NIDERLANDZKIEGO NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM, ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O KONTAKT MAILOWY POD ADRESEM DR@LEAKARZ.NL NAJBLIŻSZY GRAFIK LEKARZY : DERMATOLOG DR N MED LUIZA MAREK-JÓZEFOWICZ 19.01 W HADZE ORAZ 20.01 W EINDHOVEN ! INTERNISTA DR KRZYSZTOF CHYREK 19.01 W HADZE ORAZ 20.01 W EINDHOVEN ! GINEKOLOG DR N MED BARBARA BLICHARCZYK 19.01 W HADZE ORAZ 20.01 W EINDHOVEN ! GASTROLOG DR N MED WIESŁAW ŻELAZEK 26.01 W HADZE ! ORTOPEDA DR N MED KRZYSZTOF CIECHAN 26.01 W HADZE ORAZ 27.01 W EINDHOVEN ! GINEKOLOG DR ARKADIUSZ KUCHAREK 26.01 W HADZE ORAZ 27.01 W EINDHOVEN ! REJESTRACJA TELEFONICZNA W JĘZ POLSKIM POD NR : 0628 741 004, CZYNNA 7 DNI W TYGODNIU OD 11 DO 18-TEJ GODZ ! AKCEPTUJEMY PŁATNOŚCI KARTĄ !
Czym jest Artetarapia i jaki ma wpływ na rozwój Dziecka?

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem : nr tel: 0634 106 748 (obsługa w języku polskim) od 9.00 do 20.00 - 7 dni w tygodniu 

Polski Psycholog w Hadze mgr Miletta Killam

O Arteterapii

Czym jest arteterapia. Arte - to łacińskie słowo oznacza wykonanie czegoś w sposób doskonały (ars-sztuka). Słowo terapia, pochodzi od greckiego therapeuein - opiekować się, przywracanie zdrowia, leczenie. Arteterapia - to leczenie przez sztukę. Terapia to wyspecjalizowana forma oddziaływania w obszarze fizycznego i psychicznego funkcjonowania człowieka, bez pomocy środków farmakologicznych. Zakres sztuk przy pomocy których można leczyć jest znaczny. Mamy więc do wyboru, między innymi:

 • arteterapia - terapia za pomocą sztuk, głównie manualnych, plastycznych

 • biblioterapia - terapia przy wykorzystaniu słowa, publikacji, z łac. biblion - książka

 • choreoterapia - leczenie za pomocą tańca

 • chromoterapia - leczenie z wykorzystaniem kolorów

 • dramatoterapia/psychodrama - terapia z wykorzystaniem przedstawienia teatralnego, podczas tworzenia i uczestniczenia w nim, z gr. drama - gra sceniczna, efekt sceniczny

 • ergonoterapia/ergoterapia (terapia zajęciowa) - z gr. ergon - praca, zajęcie, jest to wyspecjalizowana forma rehabilitacji organizowana w zakładach ceramicznych, rzeźbiarskich

 • muzykoterapia - leczenie przy pomocy muzyki

 • socjoterapia - terapia poprzez przebywanie w zorganizowanej grupie społecznej

Wszelkie działania terapeutyczne powinny obejmować następujące czynniki:

 1. wiek uczestnika

 2. brak lub rodzaj schorzenia

 3. formy leczenia, tzn. oddziaływania terapeutycznego

 4. miejsce pobytu dziecka (np. dom rodzinny, placówka wychowawcza, szpital)

Podsumowując, terapia sztuką obejmuje wszelkie formy oddziaływania takiego, gdzie artystyczne środki wyrazu są wykorzystywane w procesie leczenia w odniesieniu do dorosłych i dzieci.

Cele arteterapii

Najważniejszym celem arteterapii jest polepszenie funkcjonowania człowieka, zapobieganie trudności życiowych i ułatwienie w pokonaniu przeszkód stojących na drodze ku samorealizacji. Człowiek w procesie tworzenia, przy pomocy specjalisty w sposób nie zagrażający samoocenie zauważa swoje problemy i zahamowania, po czym w sposób symboliczny pokonuje je przy użyciu sztuki - procesu tworzenia. Arteterapia, dzięki swojej funkcji ekspresyjnej w sposób bardzo istotny wpływa na ujawnianie emocji, nawet tych ukrytych. Dla uczestnika jest to ogromna wartość poznawcza, dzięki której może określić swoje odczucia, oswoić się z nimi i zaakceptować je.

Korzyści artetrapii

 • Dzieci - to grupa, gdzie z powodów rozwojowych trudno jest o werbalizację uczuć, dlatego przekazanie ich w procesie tworzenia stanowi wiarygodne narzędzie diagnostyczne dla specjalisty, ale także pozwala dziecku na swobodne wyrażenie siebie. W razie trudności, terapeuta jest w stanie pomóc w procesie ekspresji oraz przepracowania emocji, z którymi mały człowiek nie potrafi się zmierzyć, np: agresja, wstyd, poczucie winy

 • Przeciętny człowiek - terapeuta towarzyszy w trakcie tworzenia i pomaga w odkrywaniu nowych sfer odczuwania a także tłumaczy emocje, których jednostka doświadcza w procesie. Prowadzi to do głębszego poznania i uświadomienia sobie relacji z otaczającym nas światem

 • Ludzie z niepełnosprawnościami, osoby starsze - terapia poprawia funkcjonowanie umysłowe, usprawnia manualnie, poprzez jej funkcję stymuluje aktywność mózgową. Wpływa też relaksacyjnie, co zmniejsza niektóre symptomy chorobowe: ból, niepokój, napięcie