Badanie przesiewowe raka jelita grubego
NAJBLIŻSZY GRAFIK LEKARZY : GASTROLOG DR N MED WIESŁAW ŻELAZEK 15.12 W HADZE ! DERMATOLOG DR N MED LUIZA MAREK-JÓZEFOWICZ W HADZE 15.12 ORAZ W EINDHOVEN 16.12 ! GINEKOLOG DR ARKADIUSZ KUCHAREK W HADZE 21-22.12 ORAZ PO POŁUDNIU 22.12 I 23.12 RANO W EINDHOVEN ! ORTOPEDA DLA DZIECI I DOROSŁYCH DR N MED KRZYSZTOF CIECHAN 5.01.2019 W HADZE ORAZ 6.01 W EINDHOVEN ! INTERNISTA DR KRZYSZTOF CHYREK 5.01.2019 W HADZE ORAZ 6.01 W EINDHOVEN ! GINEKOLOG DR N MED BARBARA BLICHARCZYK 5.01.2019 W HADZE ORAZ 6.01 W EINDHOVEN ! REJESTRACJA TELEFONICZNA W JĘZ POLSKIM POD NR : 0628 741 004, CZYNNA 7 DNI W TYGODNIU OD 11 DO 18-TEJ GODZ ! AKCEPTUJEMY PŁATNOŚCI KARTĄ !
Dla pacjenta

Badanie przesiewowe raka jelita grubego

Rak jelita grubego jest trzecim co do częstości występowania nowotworem na świecie oraz drugą przyczyną zgonów nowotworowych. W badaniach skriningowych służących wykryciu tego nowotworu wykorzystuje się analizy próbek kału oraz badania strukturalne. Kolonoskopia jako metoda przesiewowa częściej stosowana jest w USA, natomiast w Europie i Australii powszechniejsze jest wykonywanie badań immunochemicznych kału (FIT).

Nowotwór jelita grubego rozwija się na skutek niekontrolowanego przez organizm wzrostu komórek w obrębie jednej z części jelita grubego (kątnicy, wstępnicy, poprzecznicy, zstępnicy lub odbytnicy). Objawy i leczenie raków poszczególnych części jelita grubego mogą się istotnie różnić. Zdecydowana większość (90%) nowotworów jelita grubego to rak (gruczolakorak) jelita grubego.

Częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Rzadko występuje przed 40. rokiem życia, a szczyt zachorowalności przypada na 7. dekadę życia. W Polsce jest drugą w kolejności przyczyną zgonów nowotworowych. Zachodzące w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku zmiany nawyków żywieniowych spowodowały stałe zwiększanie się liczby zachorowań na raka jelita grubego.

Kolonoskopia i immunochemiczny test na krew utajoną w kale mają podobną skuteczność, jeśli chodzi o wykrywanie raka jelita grubego — udowodniło badanie COLONPREV. Jego wyniki zostały przedstawione na łamach periodyku „New England Journal of Medicine”.

Do wykonania badan przesiewowych kwalifikują się osoby, które czują się zdrowe i spełniają jedno z podanych niżej kryteriów:

 • wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego,
 • osoby w wieku 40-50 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.

Osoby prezentujące następujące objawy:

 • krwawienie z odbytnicy (zwłaszcza powtarzające się),
 • obecność krwi w stolcu po defekacji,
 • naprzemienne występowanie zaparć i biegunek,
 • uporczywe biegunki,
 • zmiana w kształcie i rozmiarach stolca,
 • ból i skurcze brzucha,
 • daremne parcie na stolec (powtarzające się epizody parcia na stolec, po których nie udaje się go oddać),
 • anemia (niedokrwistość; wynika z powolnego, często ukrytego, ale stałego krwawienia z guza do światła jelita grubego).
 • postępującą utratę masy ciała,
 • brak apetytu,
 • osłabienie