Klachten

Klachtenregeling

Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling, de organisatie of de gang van zaken in ons centrum. In eerste instantie kunt u contact opnemen met uw medisch specialist. Daardoor krijgt uw medisch specialist de gelegenheid de oorzaak van uw klacht met u te bespreken en uw klacht op te lossen. Een groot deel van de klachten kan op deze manier verholpen worden.
Klachtenregeling Expat Med voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Wanneer u er samen met uw medisch specialist niet uit bent gekomen, kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris Klachtenportaal (https://klachtenportaalzorg.nl/) waarmee onze kliniek samenwerkt.

In het geval dat u met behulp van de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing komt dan bestaat de mogelijkheid om deze klacht ter beoordeling aan de Geschillencommissie voor te leggen. Expat Med is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen (https://www.degeschillencommissiezorg.nl/)

 

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Vind een zorgaanbieder in Nederland

 

De beste medische App van Nederland is hét hulpmiddel dat voor u de vraag beantwoordt óf en wanneer u naar de dokter moet.