Drs. Grażyna Leśniak - Polski Psycholog w Hadze
NAJBLIŻSZY GRAFIK LEKARZY : GINEKOLOG DR N MED BARBARA BLICHARCZYK W HADZE 20-21.07 ! INTERNISTA DR KRZYSZTOF CHYREK 20-21.07 W HADZE ! DERMATOLOG DR N MED LUIZA MAREK-JÓZEFOWICZ 20.07 W HADZE ! GASTROLOG DR N MED WIESŁAW ŻELAZEK W HADZE 27.07 ! GINEKOLOG DR ARKADIUSZ KUCHAREK 27.07 W HADZE ! ORTOPEDA DR HAB WOJCIECH GLINKOWSKI 3.08 W HADZE ! REJESTRACJA TELEFONICZNA W JĘZ POLSKIM POD NR : 0628 741 004, CZYNNA 7 DNI W TYGODNIU OD 10 DO 17-TEJ GODZ ! AKCEPTUJEMY PŁATNOŚCI KARTĄ !
Poradnia Psychologiczna w Hadze
 

Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji lub umówić się na wizytę zachęcam do korespondencji na adres e-mail: , lub do kontaktu telefonicznego pod numerem : nr tel: 06-409 423 63 (obsługa w języku polskim) od 19.00 do 20.00 - 7 dni w tygodniu udzielanie informacji oraz rejestracja wizyt. 

Poradnia psychologiczna w Den Haag

Drs. Grażyna Leśniak – Psycholog, Terapeuta, Ortopedagog, Dietetyk w Hadze.                                                                                          Drs. Grażyna Leśniak - Polski Psycholog w Hadze

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, kierunek Pedagogika o specjalizacji Terapia Pedagogiczna, Psychoterapia, Patologia i Readaptacja Niedostosowanych Społecznie, Resocjalizacja i Prawo Karne. Następnie studia podyplomowe: Socjoterapia, Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Przedsiębiorczość na Uniwersytecie Opolskim i Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie oraz absolwentka Dietetyki w Poznaniu - Akademia Medyczna

Od 2008 roku w Holandii zdobywa i poszerza swoje doświadczenia, gdzie ukończyła podyplomowe studia behawioralne Cognitieve Gedragstherapie, Autyzm-trener-terapeuta (Belgie-Gent), EMDR Master Practitionel –therapeuta(i.o) oraz szeroki wachlarz kursów udoskonalających uprawnienia psychologa, ortopedagoga i terapeuty. Zajmuje sie terapią dorosłych, młodzieży i dzieci, coaching, konsultacją i poradnictwem psychologicznym, psychoedukacją, terapią autyzmu i terapią par oraz Dietetyką.

Specjalizuje się w: Wsparcie i porady psychologiczne, krótką terapią psychologiczna dla dorosłych, pedagogiczną terapią dla dzieci i młodzieży, terapią par, EMDR-terapią, terapią autyzmu i psychoedukacją.

Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji lub umówić się na wizytę zachęcam do korespondencji na adres e-mail: , lub kontakt telefoniczny: 06-409 423 63, (obsługa w języku polskim) od 19.00 do 20.00 - 7 dni w tygodniu udzielanie informacji oraz rejestracja wizyt.

Cennik usług:

Indywidualna wizyta / terapia dorośli, dzieci i młodzież: 85 EURO/ 60 minut.

Terapia par: 100 EURO/ 90 minut.

EMDR-terapia: 100 EURO/ 60 minut ( stawka podstawowa, za każde następne 15 minut 20 EURO).

Konsultacje odbywają się wyłącznie w trybie prywatnym, nie są pokrywane przez firmy ubezpieczeniowe w Holandii.

 

Motto:

Wdzięczność sprawia, że jesteś szczęśliwy, im bardziej czujesz się wdzięczny, tym piękniejsze staje się twoje życie (Seneka)

 

Poradnia psychologiczna w Den Haag

Drs. Grażyna Leśniak –Psycholog, Terapeuta, Ortopedagog, Dietetyk w Hadze.

Obszar terapii i konsultacji psychologicznej.

Czasami wyjątkowo stresujące wydarzenia mogą wywołać nawrót choroby nawet u pacjentów leczących się regularnie. Ważne jest zatem, aby równolegle z farmakoterapią prowadzić inne działania, które uświadomią pacjentowi korzyści z terapii, pomogą radzić w sytuacjach stresowych, ułatwią kontakty społeczne. W mojej praktyce koncentruje się na:

 • Wsparcie i terapia psycho-społeczna dorosłych. Coaching

 • Wsparcie i opieka terapeutyczna dzieci, młodzieży. Psychoedukacja rodziców

 • Terapia par

 • EMDR-terapia

 • Terapia autyzmu

 • Dietetyka

Wsparcie i terapia psycho-społeczna dorosłych to trening kompetencji życiowych oraz:

 • rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych,

 • radzenia sobie z krytyka, trening asertywności,

 • radzenie sobie w komunikacji i umiejętności współpracy z innymi,

 • konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych m. in. emigracja, tęsknota, poszukiwanie pracy, utrata bliskiej osoby, wypadek, uzależnienia, konflikty, mała aktywność życiowa.

 • budowanie pozytywnego obrazu siebie i motywacji do podejmowanie działań, skutecznego radzenia sobie z objawami stresu, depresji, traumy, nadwagi, cukrzycy i innych

 • komunikacja w rodzinie na linii rodzic-dziecko (jak radzić sobie z rozwiązywaniem problemów wychowawczych w rożnym okresie rozwoju życia dziecka,)

 • zagrożenia w procesie edukacyjno-wychowawczym dziecka.

Coaching to sposób wspierania ludzi w podejmowaniu konkretnych działań związanych z realizacją jakiegoś przedsięwzięcia lub zmianą aktualnego sposobu zachowania. Osoba korzystająca z pomocy coacha uczy się stawiać ambitne, jasno określone cele i konsekwentnie zmierzać do ich realizacji. Dzięki wspomaganej pytaniami refleksji uświadamia sobie nowe możliwości i uczy się w pełniejszy sposób korzystać ze swoich talentów i mocnych stron.

U podstaw coachingu leży założenie, że w bardzo wielu sytuacjach osiągnięcie znacznie większej efektywności lub wprowadzenie potrzebnych zmian wymaga przede wszystkim inicjatywy i odpowiedzialności za własny rozwój - nie zaś pochodzących z zewnątrz sprawdzonych rozwiązań i dobrych rad. Pomagam więc klientom spojrzeć z dystansu na dotychczasowe nawyki, a także odnaleźć motywację do samodzielnego projektowania potrzebnych zmian.

Wsparcie i opieka terapeutyczna dzieci, młodzieży. Psychoedukacja rodziców.

Regularne spotkania umożliwiają zaplanowanie kroków prowadzących do realnej przemiany, dodają odwagi, a także motywują do działania. Obszary pracy z dziećmi i młodzieżą dotyczą szczególnie:

 • zaburzeń zachowania,

 • trudności emocjonalnych,

 • kłopotów w szkole,

 • poczucia opuszczenia,

 • doświadczania lęku,

 • niskiego poczucia własnej wartości,

 • trudności w relacjach i w komunikowaniu się

 • komunikowanie potrzeb oraz odnajdywaniem własnej drogi przez młodych dorosłych.

 • dodatkowe konsultuje się z rodzinami pomagają odbudować zaburzony system komunikacji w rodzinie.

Psychoedukacja rodziców to spotkania o charakterze psycho-edukacyjnej dla rodziców, równolegle konieczna jest praca z rodziną, zarówno na poziomie przekazania informacji o specyfice problemu, zaburzenia i form pomocy, jak i praca nad autonomią i samorozwojem. Z moich doświadczeń wynika, że podejmując pracę z dzieckiem równocześnie muszę pracować z rodziną, aby przeciwdziałać wykluczeniu całej rodziny, które bez pomocy stają się dysfunkcyjne. Celem psychoedukacji jest;

 • wsparcie rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich,

 • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu doraźnych problemów wychowawczych i rodzinnych,

 • wsparcie dzieci i młodzieży w doświadczanych trudnościach życiowych oraz pomoc w ich przezwyciężaniu,

 • pomoc rodzinie w rozpoznaniu i rozwiązywaniu przezywanych przez nią trudności z uwzględnieniem roli każdego z jej członków,

 • przekazywanie klientom i ich bliskim informacji o wynikach diagnozy, o rodzaju zaburzeń, których osoba doświadcza, o funkcjonowaniu człowieka w różnych sytuacjach życiowych,

 • pogłębienie wiedzy na temat doznawanych trudności zmniejsza związane z nimi lęki i niepewność, obala mity, przywraca poczucie bezpieczeństwa, kompetencji, zaradności i pomaga zaakceptować trudną sytuację, a co za tym idzie także skuteczniej sobie z nią radzić,

 • lepsze zrozumienie problemów poprawia relacje między rodzicami, dziećmi i nauczycielami.

Terapia małżeństw/ par: Na czym polega i kiedy ma sens? Terapia par może okazać się jedynym ratunkiem dla związku, gdy partnerzy nie potrafią sobie poradzić z konfliktami a żale, pretensje i ukrywane urazy pogłębiają kryzys najczęściej prowadząc do rozstania. Gdy po kilku samodzielnych próbach nie udaje się zażegnać kryzysu, warto skorzystać z terapii. Spotkania ze specjalistą usprawnią wzajemną komunikację, pomogą lepiej zrozumieć siebie nawzajem, wyjaśnić postępowanie, reakcje, emocje, znaleźć kompromisy, które są podstawą trwałego związku. Czy i kiedy terapia par jest w stanie odbudować związek dwojga do niedawna kochających się ludzi? Terapia par to czasem ostatnia deska ratunku dla dwojga zagubionych ludzi. Bez gwarancji sukcesu. Nie ma dobrego ani złego momentu, żeby pojawić się na terapii – para sama decyduje o tym, co jest dla niej najlepsze.

Moja rola to ktoś pomiędzy mediatorem, negocjatorem, zewnętrznym przewodnikiem. Jestem kimś kto zadaje pytania, być może takie, których sama para sobie nie zadawała. Czasem odpowiedzi usłyszane z innej perspektywy mogą wiele zmienić

Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing ). Badanie ruchów oczu i ich ponowna obróbka to skuteczna terapia, która jest szeroko stosowana u osób cierpiących na PTSD i traumatyczne przeżycia. Dzięki tej terapii można przetwarzać nieprzyjemne zdarzenie, dokładnie przypominając sobie pamięć, na przykład wypadek (drogowy), rozbój. W terapii EMDR elementy różnych konwencjonalnych form są połączone z naprzemienną stymulacją obu połówek mózgu. W ten sposób stymulowane jest przetwarzanie informacji w mózgu. Badania naukowe wykazały, że EMDR odnosi sukcesy u dorosłych, u dzieci i u autyzmu. Ta forma psychoterapii jest jedną z prężniej rozwijających się. Wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie liczba terapeutów sięga dziesiątki tysięcy. Terapię EMDR opracowała Francine Shapiro i to co odróżnia ją od innych podejść terapeutycznych jest aspekt neurofizjologiczny.

Terapia i psycho-edukacja autyzmu

Zapraszam dzieci, młodych dorosłych i dorosłych z zespołem Aspergera i autyzmu na indywidualną terapię psychologiczną oraz Terapię Umiejętności Psycho-Społecznych dla zapewnienia możliwie niezależnego i w pełni wartościowego życia, pozwalającego na pełne rozwinięcie własnych możliwości, wykorzystanie szans życiowych i pełnienie ról społecznych. Oferuje pomoc w zakresie doradztwa, profilaktyki, terapii umiejętności psycho-społecznej. Obszar problemowy:

 • radzenie sobie z emocjami, napięciem, stresem i napadami paniki,

 • problemy z motywacją lub poczuciem własnej wartości,

 • dystymia, depresja, lęki i zaburzenia lękowe,

 • problemy i zaburzenia adaptacyjne,

 • problemy i zaburzenia opozycyjno-buntownicze, inne.

Autyzm i wszelkie dolegliwości z nim związane to również, a może przede wszystkim cierpienie opiekunów osoby autystycznej. Autyzm, powoduje przewlekłe, wieloletnie obciążenie rodziców. Dzieci z autyzmem szczególnie często przejawiają znaczny stopień nadpobudliwości ruchowej, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania się, często cechują się trudnymi do opanowania zachowaniami autoagresywnymi i agresywnymi. Problemy rodzin autystycznych z reguły nie są widoczne i manifestowane, pozostają niejawne dla otoczenia. Bez wsparcia, rodziny stają się niewydolne opiekuńczo i ekonomicznie.
Posiadam duże doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Zwracam uwagę na:

 • rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych,

 • rozwój umiejętności w obszarze czynności poznawczych, komunikowania się,

 • rozwój umiejętności w zakresie samoorganizacji czasu wolnego, poprawy zachowania,

 • wzrostem samoświadomości młodzieży jak również tworzeniem dla nich przestrzeni do ćwiczeń korektywnych zachowań.

Autyzm choć nie jest osobna kulturą, podobnie wpływa na różnice we wszystkich sferach życia: na sposób myślenia, ubieranie się, jedzenie, pracę, spędzanie czasu wolnego, interakcje, komunikowanie się i wiele innych. Rozumienie sposobu myślenia osób z autyzmem jest istotne we wprowadzaniu strukturalizacji w pracy z dzieckiem i rodziną. Podejście wskazuje na następujące trudności:

 • Nieumiejętność nadawania znaczenia zachowaniom/ brak wyciągania wniosków, nauki na własnym doświadczeniu

 • Nadmierna koncentracja na szczegółach

 • Rozproszenie uwagi (bodźce zewnętrzne: szum, hałas, bodźce wzrokowe, światło oraz operacje wykonywane w myślach: liczenie, rymowanie)

 • Rozumienie dosłowne

 • Trudności w łączeniu różnych faktów/ informacji ze sobą

 • Problemy z organizacją i sekwencyjnością (co, po czym? głównie z planami dnia, planami pracy, zadaniami pudełkowymi, wizualnymi oznaczeniami, strukturalizacją przestrzeni).

 • Trudności z generalizacja.

Niektóre zachowania mają podłoże biologiczne takie jak: silna impulsywność, nadmierny lęk, zaburzenia sensoryczne u osób ze spektrum mają podłoże biologiczne. Znając ograniczenia osób autystycznych bazuje na ich mocnych stronach i najlepszych umiejętnościach takich jak: dobra pamięć, percepcja i zdolności wysepkowe. Nawet znając powyższe wskazówki dotyczące funkcjonowania osób z autyzmem, należy pamiętać , że każdy jest inny. Wśród osób z autyzmem są osoby niepełnosprawne intelektualnie, ale także wybitnie inteligentne. Każdego należy traktować indywidualnie. Współpraca z rodziną jest niezbędna w formułowaniu celów i efektywnej realizacji programu.

Dietetyka to nauka zajmująca się zasadami żywienia, biochemicznymi podstawami żywienia i psychologią żywienia. Rozwój medycyny i nauki o żywieniu dostarcza niezbitych dowodów na to, że racjonalne, prawidłowe żywienie jest najważniejszym czynnikiem zmniejszającym ryzyko rozwoju otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych (chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, chorób nowotworowych, osteoporozy, próchnicy) oraz przyczynia się do przedłużenia życia z jednoczesną poprawą jego jakości. Jako Dietetyk w przeważającej mierze pełnie rolę edukatora, dostarczam informacji na temat zdrowego żywienia zarówno dla osób zdrowych, jaki i chorych. Jednak głównym moim zadaniem jest działanie na rzecz zmiany zachowań żywieniowych, aby były one korzystne dla zdrowia pacjenta. Wraz ze wzrostem częstości chorób dieto-zależnych, wzrasta świadomość społeczeństwa, że to właśnie dietetyk jest najbardziej kompetentnym źródłem informacji o żywieniu. Jako Dietetyk pomagam:

 • zmienić złe nawyki żywieniowe w celu poprawy stanu zdrowia, wyglądu i samopoczucia

 • bezpiecznie schudnąć

 • wspomagać proces leczenia różnych chorób poprzez dobór odpowiednio zbilansowanej diety

 • ocenić stan odżywienia

 • osobom aktywnie uprawiającym sport

 • edukować w zakresie zasad prawidłowego żywienia

Drs. Grażyna Leśniak –Psycholog, Terapeuta, Ortopedagog, Dietetyk w Hadze.

W swojej praktyce zdaję sobie sprawę z różnic kulturowych i kontekstu kulturowego. Pracuję w ciepły i energiczny sposób, który pomoże Tobie i Twojemu dziecku jak najlepiej przezwyciężyć lęki i problemy tak szybko jak jest to możliwe. Mam duża teoretyczno-praktyczna wiedzę w dziedzinie pedagogiki, psychoterapii, psychologii oraz psychopatologii. Systematycznie pogłębiam wiedzę poprzez regularne kursy treningi i podyplomowe studia, aby podnosić moją wiedzę zawodową w zakresie psychologii. Jako terapeuta szukam nowych rozwiązań, cenie holistyczne podejście do drugiego człowieka, uważam na każde czynniki mogące mieć wpływ na jego funkcjonowanie. Pracuje zgodnie z Kodeksem etyczno-zawodowym EMDR –terapeuty, pedagoga i psychologa (NVO, NVA, Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland ). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji i Interwizji.

Kwalifikacje, członkostwo i aktywne zangażowanie w:

 

 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

 • Stichting Kwaliteit Register Jeugd (SKJ)

 • Nederlandse Vereniging Autisme (NVA)

 • Autisme Trainer ABC Autisme Beleving` s Circuit AUTISME CENTRAAL GENT/ BELGIE

 • Balans Landelijke oudervereniging balans (BALANS)

 • Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland,EMDR - Master Practitioner

 • AGB-code: 94105579
  AGB-code praktijk: 94064664

 • KvK – nummer: 70607648

Organizacje w Holandii