Telemedycyna - Konsultacje Telefoniczne z Polskimi Lekarzami Specjalistami 

W ramach telemedycyny platforma/sklep internetowy lekarz.nl (Centrum Medyczne Online) oferuje osobom pełnoletnim konsultacje telefoniczne z lekarzami następujacych specjalizacji:

  • Ginekolog-Położnik
  • Urolog
  • Chirurg-Ortopeda
  • Specjalista Chorób Wewnętrznych (Internista)

PAMIĘTAJ jeśli posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w Holandii powinieneś najpierw zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego w miejscu zamieszkania/pobytu w Holandii.

Wszystkie telekonsultacje są w 100% pokrywane przez osoby zainteresowane, nie są również refundowane przez firmy ubezpieczeniowe w Holandii.

In verband met het coronavirus willen we je vragen om geen teleconsultatie (op ons platform) te maken wanneer je last hebt van: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Neem dan contact op met uw huisarts. Check de richtlijnen van het RIVM ( https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Aanpak%20en%20maatregelen%20in%20Nederland ) 

Gebruik teleconsultatie (op ons platform) niet in levensbedreigende situaties.Neem dan contact op met uw huisarts.

Bel bij spoedgevallen altijd 112.

Nie należy korzystać z lekarza.nl w sytuacjach zagrożenia życia. Skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym w Holandii lub dzwoń pod numer 112 w nagłych wypadkach w sytuacji zagrażającej życiu.