Telemedycyna - Konsultacje Telefoniczne z Polskimi Lekarzami Specjalistami 

W ramach telemedycyny oferujemy konsultacje telefoniczne z leakrzami następujacych specjalizacji:

  • Ginekolog-Położnik
  • Urolog
  • Chirurg-Ortopeda
  • Specjalista Chorób Wewnętrznych (Internista)