REJESTRACJA TELEFONICZNA W JĘZYKU POLSKIM POD NR : 0628 741 004, CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY OD 9 DO 18-TEJ GODZ ! W NIEDZIELĘ – NIECZYNNE.

W Trosce o Twoje Zdrowie

Gabinet Ginekologiczny

Gabinet Kardiologiczny

Gabinet Urologiczny

Gabinet Chirurg Ortopeda

Gabinet Neurologiczny

Gabinet Internistyczny

Nasze Specjalistyczne Centrum Medyczne powstało z myślą o Polakach mieszkających na terenie Holandii
Wsród naszych Lekarzy Specjalsitów są dostępni dla Państwa Ginekolog, Kardiolog, Urolog, Chirurg-Ortopeda
Jeśli poszukujesz lekarzy specjalistów na terenie Holandii z którymi możesz rozmawiać w swoim ojczystym języku - to jesteś we właściwym miejscu !
Polski Ginekolog w Holandii

Profilaktyka i Specjalsityczna Opieka Zdrowotna

Gwarantujemy Państwu specjalistyczną opiekę medyczną w pełnym zakresie, z indywidualnym podejściem do każdego pacjenta. Dokładamy wszelkich starań aby leczenie u nas przebiegało zawsze w swobodnej i przyjaznej atmosferze.

Zadzwoń do nas rejestracja czynna 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, w niedzielę - nieczynne

+31 628 741 004
Ginekolog

Badania Ginekologiczne w Holandii

Z każdą pacjentką przeprowadzamy szczegółowy wywiad mający na celu zebranie informacji przydatnych w dalszym postępowaniu. Pozwala to przede wszystkim określić oczekiwania pacjentki ułatwiając skierowanie na niezbędne badania dzięki czemu łatwiejsze staje się postawienie właściwej diagnozy i optymalne leczenie.

Oferujemy naszym pacjentkom kompleksową opiekę obejmującą:

 • Ultrasonografia 3D,
 • Usg ginekologiczne: macicy, jajników i jajowodów,
 • Konsultacje ginekologiczne,
 • Diagnostykę i leczenie chorób żeńskich narządów płciowych,
 • Diagnostykę cytologiczną i profilaktykę raka szyjki macicy,
 • Antykoncepcję – pomoc w dobraniu odpowiedniej i skutecznej metody,
 • Hormonalną terapię zastępczą,

Cennik usług ginekologicznych:

 • Badanie ginekologiczne – 130 euro
 • Badanie ginekologiczne + USG – 260 euro

Informujemy iż wszystkie usługi są odpłatne i w 100% pokrywane przez pacjentów oraz nie są refundowane przez firmy ubezpieczeniowe w Holandii.

Kardiolog Dr Jakub Regieli
Jeśli posiadacie Państwo skierowanie od swojego lekarza rodzinnego wizyta może odbyć się nieodpłatnie. Kardiolog dr Jakub Regieli (cardioloog BIG 39057046901) zajmuje się rozpoznaniem oraz leczeniem następujących chorób: choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca)
 • nadciśnienie tętnicze
 • niewydolność serca
 • zawał mięśnia sercowego
 • miażdżyca
 • dusznica bolesna (dławica piersiowa)
 • zaburzenia rytmu serca
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • wady serca, m.in. niedomykalność zastawki mitralnej, niedomykalność  zastawki aortalnej, zwężenie zastawki mitralnej, zwężenie zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki trójdzielnej,
 • zespół Fallota,
 • tachykardia,
 • bradykardia.Badania, które stosuje kardiolog dr Jakub w celu diagnozy chorób i wad serca oraz układu krążenia to między innymi:
 • EKG
 • elektrokardiograficzny test wysiłkowy
 • holter EKG
 • holter ciśnieniowy
 • RTG klatki piersiowej
 • echo serca
 • echokardiograficzna próba obciążeniowa
Polski Kardiolog dr Jakub Regieli będzie dostępny dla Państwa w Amsterdamie pod adresem: Frederik Hendrikstraat 47, 1052HK Amsterdam , oraz w Hadze i Noordwijk. Kliknij aby rozpocząć kontakt za pomocą WhatsApp W celu rezerwacji wizyt prosimy o kontakt pod nr tel: 0628 741 004 (obsługa w języku polskim) od 9.00 do 18.00 – 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, w niedzielę - nieczynne.
Chirurg-Ortopeda
Konsultacje w zakresie ortopedii, traumatologii narządu ruchu i chorób kręgosłupa:
 • wrodzone i nabyte wady kończyn,
 • obrażenia narządu ruchu i ich następstwa,
 • zmiany zwyrodnieniowe w obrębie narządu ruchu u dorosłych,
 • choroby i uszkodzenia kręgosłupa,
 • blokady dostawowe,
 • punkcje stawów, torbieli okołostawowych
 • choroby metaboliczne kości, w tym osteoporoza
 • wady postawy.
2. Konsultacja ortopedyczna z USG narządu ruchu.
Polscy Lekarze w Holandii - Tutaj nas znajdziesz

Dojazd – Przykładowa trasa z Dworca Cenrtralnego w Hadze do Roosevelt Clinic w Leiden:  Autobus linia 45 

Polscy Lekarze w Leiden

Drogi Pacjencie,

Chcemy zapewnić, że proces obsługi Państwa wizyt przebiega sprawnie i transparentnie. Poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące raportów medycznych wydawanych po konsultacjach ze specjalistami w naszej placówce:

Jak i kiedy otrzymasz swój raport medyczny?

  • Elektroniczna wysyłka raportu
   Raport medyczny z przeprowadzonej wizyty u naszych specjalistów jest dostarczany elektronicznie. Dzięki temu masz szybki i bezproblemowy dostęp do dokumentów niezbędnych do dalszego leczenia.

  • Termin wysyłki
   Dokładamy wszelkich starań, aby raport był wysłany do Ciebie w ciągu 7 dni roboczych od daty wizyty u specjalisty.

Nie otrzymałeś raportu?

  • Kontaktuj się z nami!
   Jeśli nie otrzymasz raportu medycznego w wyznaczonym czasie, niezwłocznie skontaktuj się z nami. Możesz to zrobić telefonicznie lub mailowo, a nasz zespół dołoży starań, aby jak najszybciej rozwiązać problem.

Dane kontaktowe:

  • Telefon: +31 628 741 004

Dear Patient,

We want to ensure that the process of managing your visits is smooth and transparent. Below, we provide important information regarding the medical reports issued after consultations with specialists at our facility:

How and when will you receive your medical report?

Electronic Delivery of the Report The medical report from your visit with our specialists is delivered electronically. This ensures you have quick and hassle-free access to the documents necessary for further treatment.

Delivery Timeline We make every effort to send the report to you within 7 business days from the date of your visit to the specialist.

Haven't received your report?

Contact us! If you do not receive the medical report within the designated time, please contact us immediately. You can do this by phone or email, and our team will make every effort to resolve the issue as quickly as possible.

Contact Details:

Phone: +31 628 741 004

Email: info@lekarz.nl

Beste Patiënt,

Wij willen ervoor zorgen dat het proces van het beheren van uw bezoeken soepel en transparant verloopt. Hieronder vindt u belangrijke informatie over de medische rapporten die worden uitgegeven na consultaties met specialisten in onze instelling:

Hoe en wanneer ontvangt u uw medisch rapport?

Elektronische Levering van het Rapport Het medisch rapport van uw bezoek aan onze specialisten wordt elektronisch geleverd. Dit zorgt ervoor dat u snel en probleemloos toegang hebt tot de documenten die nodig zijn voor verdere behandeling.

Levertijd Wij doen ons uiterste best om het rapport binnen 7 werkdagen na de datum van uw bezoek aan de specialist te versturen.

Heeft u uw rapport niet ontvangen?

Neem contact met ons op! Als u het medisch rapport niet binnen de aangegeven tijd ontvangt, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Dit kan telefonisch of per e-mail, en ons team zal er alles aan doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Contactgegevens:

Telefoon: +31 628 741 004

E-mail: info@lekarz.nl

Informacje o Opłatach za Konsultacje

Informujemy, że wszystkie konsultacje medyczne u naszych lekarzy specjalistów są w pełni odpłatne i nie podlegają refundacji przez firmy ubezpieczeniowe w Holandii. Całość kosztów konsultacji pokrywa pacjent.

Zalecamy aby zawsze przed wizyta skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym w sprawach opieki zdrowotnej oraz w sprawie kosztów leczenia na terenie Holandii ze swoim ubezpieczycielem.

Ankieta Satysfakcji Pacjenta

Dążymy do ciągłego doskonalenia jakości naszych usług medycznych. Wasze zdanie jest dla nas niezmiernie ważne, dlatego serdecznie zachęcamy do wypełnienia anonimowej Ankiety Satysfakcji Pacjenta. Wasze sugestie i uwagi są cenne i pomogą nam eliminować niedociągnięcia oraz podnosić standard świadczonych usług.

Rezygnacja z Wizyty

Przypominamy, że w przypadku konieczności odwołania zaplanowanej wizyty, prosimy o poinformowanie nas o tym jak najszybciej. Dzięki temu inni pacjenci, którzy potrzebują konsultacji, będą mogli skorzystać z wolnego terminu. Aby odwołać wizytę, wystarczy wysłać SMS na numer 0628 741 004 z imieniem i nazwiskiem oraz słowem „rezygnacja”.

Consultation Fee Information

Please be informed that all consultations with our specialist doctors are fully payable and are not covered by insurance companies in the Netherlands. All costs are to be borne by the patient.

We recommend that you always contact your family doctor regarding healthcare matters and your insurance provider about the costs of treatment in the Netherlands before your visit.

Patient Satisfaction Survey

We are committed to continually improving the quality of our medical services. Your feedback is extremely important to us, therefore, we warmly invite you to complete the anonymous Patient Satisfaction Survey. Your suggestions and comments are valuable and will help us address any shortcomings and enhance the standard of our services.

Appointment Cancellation

We remind you that if you need to cancel a scheduled appointment, please inform us as soon as possible. This allows other patients who need a consultation to take advantage of the available slot. To cancel an appointment, simply send an SMS to 0628 741 004 with your first and last name and the word "cancellation".

Informatie over Consultatiekosten

Wij informeren u dat alle consultaties bij onze specialistische artsen volledig betaald zijn en niet worden vergoed door verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Alle kosten zijn voor rekening van de patiënt.

Wij raden u aan altijd contact op te nemen met uw huisarts voor gezondheidszorgkwesties en met uw verzekeraar over de kosten van behandelingen in Nederland voor uw bezoek.

Patiënttevredenheidsonderzoek

We zijn toegewijd aan het continu verbeteren van de kwaliteit van onze medische diensten. Uw feedback is uiterst belangrijk voor ons, daarom nodigen wij u van harte uit om de anonieme Patiënttevredenheidsenquête in te vullen. Uw suggesties en opmerkingen zijn waardevol en zullen ons helpen tekortkomingen aan te pakken en de standaard van onze diensten te verhogen.

Afspraak Annuleren

Wij herinneren u eraan dat als u een geplande afspraak moet annuleren, u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt. Dit stelt andere patiënten die een consultatie nodig hebben in staat om gebruik te maken van de beschikbare tijdslot. Om een afspraak te annuleren, stuurt u eenvoudig een SMS naar 0628 741 004 met uw voornaam en achternaam en het woord "annulering".